E-volution Media

From the blog

Гражданското общество и демокрацията – мнение

Какво е гражданско общество? Това е първата стъпка към демокрацията. Това е пътят и целта, които едно общество трябва да поеме, за да осъзнае своите права и сила и да развие желанието да се включва в гражданските процеси, с които може да променя действителноста към по-добро и правилно.

Демокрация означава, че правителството работи за хората, а от своя страна това означава, че всички хора трябва имат право на собствено мнение за всичко, което засяга живота им. Идеята за демокрация се е зародила в Древна Гърция, а думата идва от „demos’ – хора и „kratos’ – власт. Атинският държавник Солон (638 – 558 г. пр. н.е.) e първият, който поставя основите на демокрацията, но нейният истински живот започва през осемнадесети век. За много хора тази държавна система е близо до идеала, защото всеки е равен с другия и има същите права и свободи, може да заяви свободно мнението си и да участва във вземането на решения. Но въпросът дали съществува същинска демокрация е философски и няма еднозначен отговор.

Според мен не всички общества са еднакво подготвени за демокрация. Латвия например 46 години беше част от Съветския съюз. Демокрация в тази страна има през последните 25 години. По времето когато Латвия започна да строи своята демокрация не разполагаше с големи финансови и материални ресурси. Много от латвийските фабрики фалираха след разпадането на източния блок и много хора останаха без работа, а демокрация е трудно да се гради без пари. Парите не са единствената причина, която в началото на промените в моята страна смятам, че бяха спънка за достигане до ценностите на демокрацията и силното гражданско общество. Още нещо, което не достигаше тогава са свободно мислещите хора, тъй като повечето бяха свикнали да живеят в тоталитаризъм, където от една страна имаш всичко и нищо. В тези времена хората, които са били против системата са депортирани и затваряни, а това кара всеки да се страхува да изрази свободно своето мнение. Разпадането на Съветския съюз в Латвия бе съпътствано от голям шок за хората. Вече нямаше кой да им казва какво да правят и какво да мислят, а това в първия момент е стряскащо, когато не си свикнал да бъдеш свободен. Дълго време след това някои все още не могат да свикнат с новостите и се страхуват да говорят на висок глас.

При нас хората в голяма степен възприеха демокрацията като да имаш възможност да се оплакваш от всичко, включително правителството, но да не правиш много, за да промениш нещата около себе си. Много хора например остават апатични и незаинтересовани към правото на избор, което им се дава на всеки няколко години, твърдейки, че нищо няма да се промени. Те не знаят как да използват инструментите на демокрацията и гражданското общество, за да направят живота си по-добър и качествен. Аз смятам, че един от начините, който може да накара едно правителство да види какво мисли народът по даден проблем са протестите. Не твърдя, че трябва да се правят големи протести и да се предизвикват конфликти – просто трябва мнението на хората да стане видимо.

Един човек не може да направи много, но група хора могат да променят.

Беате Бардина – Латвия

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+