E-volution Media

From the blog

Без шум в канала – инициатива, която ще повиши медийната грамотност на младите хора

От началото на месец март тази година стартира инициативата „Без шум в канала“, подготвена от сдружение „Блян за романтика, цветя и космос“ гр. Сливен и местна инициативна група от великотърновско и в частност село Миндя.  Проектът ще продължи до края на годината и е подпомогнат финансово от програма Европейски корпус за солидарност на стойност 5000 евро. По време на неговото развитие млади хора от района на Велико Търново и селата ще се занимават с онлайн и традиционни медии, ще отразяват и организират различни събития, както и ще се опитат да приобщят местната общност към инициативата, като в допълнение представят програмите на Европейската комисия насочени към младите хора – Еразъм + и Европейски корпус за солидарност.

Целта на проекта е с малки стъпки да се възбуди чувствителността и критичното мислене на местната общност, и в частност младите хора, по отношение на съвременните конспиративни теории, които благодарение на социалните медии си проправят много лесно път до съзнанието на хората. Желанието на организаторите е да се даде възможност за личен анализ и изграждане на нова оценка от страна на заинтересованите страни, която да стъпва на факти и задълбочени проучвания на регионално ниво. Те искат с тази инициатива да се изследват някои от най-актуалните обществени проблеми в момента и да се потърсят възможности за тяхното решаване. Следвайки тази посока участниците ще се опитат да разгърнат инициативата и до едно по-мащабно разбиране на съвременните социални и онлайн медии и мястото им живота на съвремнния млад човек.
Конкретните цели, които проектът се опитва да постигне ще са:
– да се подкрепят уменията на младите хора за анализ на онлайн медиите;
– да се разбере какво влияние оказват традиционните и социалните медии върху младите хора;
– да се насърчи критичното мислене и оценка;
– да се насърчават инициативите на младите хора в борбата с фалшивите новини;
– да се подложат на анализ и критика различните видоде конспиративни теории, завладели социалните медии;
– да се изгради доверие в мнения, анализи и коментари, базирани на експертни оценки и проучвания;
– да се разпространи в местната общност собствен неформален опит от създаването на медия, който да има положително влияние;
– да се популяризират европейските ценности;
Основната целева група на проекта са млади хора на възраст от 15 до 29 години, произлизащи от по-малки населени места, които в момента не са в процес на завършване на училищно или университетство образование.

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+