E-volution Media

From the blog

Без замърсяване в Ротердам – Младежки обмен по програма „Еразъм+“

Балансирана атмосфера на забавление и учене е в основата на методологията на неформалното и информалното обучение! Това вероятно е най-добрият начин да се придобият нови умения, знания и компетенции по различни въпроси и същевременно това да е свързано със страхотни преживявания и създаване на нови приятелства. Както вече много хора знаят всичко това е възможно и това е част от целите на програмата Еразъм +. Ако и обучението е на важна тема, опитът да бъдеш част от такъв проект може да бъде наистина невероятен. Проект насочен към важните екологични предизвикателства пред 21 век проведе в Ротердам, Холандия в средата на декември 2018 г. – „Без замърсяване – това е решението“.

Младежкият обмен, финансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия, събра повече от 30 души от Гърция, Полша, България и Испания, които в продължение на осем дни обсъдиха идеи и споделиха знания за екологичните проблеми, които ни заобикалят. Глобалното затопляне, продукцията на отпадъци, различните политики за справяне с екологичните проблеми в споменатите страни бяха едни от най-често дискутираните проблеми. По време на обмена бяха отбелязани и темите свързани въглеродните емисии, екологичният начин на живот, отговорното потребление, ролята на младежите в климатичните решения и други важни детайли за това как виждаме бъдещето си в екологичен аспект.

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+