E-volution Media

From the blog

Анкета за участие на НПО в инициативата „The Spot“ (Място)

Организацията „BG Бъди активен“ стартира инициатива, в рамките на която да се създадат 10 мултифункционални пространства, обединяващи в себе си възможност за спорт на открито (сертифицирани уреди за стрийт фитнес), пешеходна зона, място за социални контакти, графити стени и възможност за културни формални и неформални изяви (сцена).

Процес на работа
След подбора на избрани страни-партьори, „BG Бъди активен“ ще инициира така наречения процес на Placemaking, който ще включи анализ на интересите на местната общност с цел създаване на програма за промяна, растеж и трансформация на “Място”. Основно участие в този процес ще вземат младите хора, които чрез работни срещи и обществени обсъждания, да решат как биха искали да изглежда то.

Какво ще очакваме от одобрените организации?
• Да създадат добро партньорство с местната община
• Да успеят да мотивират и мобилизират местна младежка общност активно да вземат участие в създаването на проекта (от процеса на обсъждане до процеса на изграждане)
• Подпомагане в Организиране на обществени обсъждания за споделяне на идеи, информиране за проекта, организиране на обществени обсъждания
• Да положат усилия за мобилизиране на гражданската общност за полагане на доброволен труд при изграждането на „Място“
• Активно да участват в процеса на обсъждане на решенията свързани с проекта
• Активно да участват в обученията за изграждане на капацитет
• Активно да популяризират проекта чрез собствените си канали – сайт, FB страница, както и през местните медии.
• Редовно да споделят снимки и видео информация от развитието на проекта.

Какво да очаквате от „BG Бъди активен“?
• Прозрачно управление на проекта
• Равностойно включване на участващите организации
• Предоставяне на Know-how и експертна подкрепа за провеждане на процеса „Placemaking” –или Мястоправене
• Предоставяне на финансова и материална подкрепа при създаване на „Мястото“
• Предоставяне на възможност на участващите партньори да надградят капацитета си чрез работата по проекта и участие в планирани обучения
• „BG Бъди Активен“ ще комуникира за развитието на проекта, участващите организации на национално ниво
• „BG Бъди Активен“ ще създаде нарочен сайт, в който ще бъдат представени всички участващи партньори и развитието на „Мястоправене“ процеса в техните общности
• „BG Бъди Активен“ ще създаде нарочна FB страница, чрез която ще популяризира партньорите и техните „Място“ проекти.

Анкетата може да намерите ето ТУК

Вашият коментар

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+